ArcyMenedżerKierowanie precyzyjne

Kierowanie precyzyjne. Część trzecia: jak komponować kompletne i kompetentne zespoły?

Kierując zespołem należy mieć świadomość, że zespół sam w sobie stanowi „indywidualność”. Wyzwanie polega na tym, aby jednocześnie precyzyjnie dopasować swój przekaz (treść i formę komunikacji) do każdego ze współpracowników z osobna i adekwatnie do indywidualnego rysu zespołu, który współtworzą. Wbrew pozorom nie jest to trudne. Wymaga przede wszystkim dobrej woli. Pomocne w tym kontekście jest zwrócenie uwagi na kompozycję zespołu oraz jej kompletność, w szczególności w odniesieniu do zadań, jakie są stawiane przed nim.

Ścisła współpraca i nasilone interakcje między współpracownikami stanowią bazę dla, zazwyczaj dorozumianego, czyli spontanicznego, przydziału ról w zespole. Dzieje się to niezależnie i niejako obok formalnego przydziału zadań każdemu z członków zespołu. Pełna obsada ról zespołowych, akceptacja roli przez daną osobę oraz sprawne jej pełnienie jest z kolei podstawą efektywnej, bezkonfliktowej współpracy. Zespół niekompletny nie jest w stanie obsadzić jednej lub więcej ról, co w konsekwencji owocuje problemami we współpracy, nasilonymi konfliktami, słabą koordynacją i niską efektywnością wspólnych działań. Można zaradzić równocześnie wszystkim tym problemom dbając o dobrą, kompletną kompozycję zespołu.

Pierwszym krokiem powinna być weryfikacja, czy każda z pięciu głównych ról zespołowych jest obsadzona. Brak obsady choćby jednej z nich stwarza problem. Na przykład, brak obsady roli Dobrego opiekuna zwiększa ryzyko pojawienia się konfliktów w zespole lub obniżenia morale w przypadku wystąpienia trudności z realizacją zadania, które okazało się zbyt wymagające, zwłaszcza w obliczu presji wyniku lub czasu. Zespoły niekompletne pod względem obsady ról zespołowych, nawet jeśli składają się z kompetentnych współpracowników, nie funkcjonują optymalnie i wykazują charakterystyczne deficyty związane przede wszystkim z brakiem pewnych zachowań. Prowadzi to zazwyczaj do paradoksalnych sytuacji, kiedy kompetentny i doświadczony zespół popełnia, często systematycznie, podobne błędy, wciąż zaniedbując wybrane aspekty współpracy.

Kolejnym krokiem powinna być ocena typu wyzwań stawianych przed zespołem. Zespół, niezależnie od swej (nie)kompletności, ma realizować określone zadania. Skuteczność zespołu w realizacji zlecanych mu zadań zależy w dużej mierze od interakcji między kompozycją zespołu i charakterystyką zadań. Na przykład, zadania polegająca przede wszystkim na kreowaniu, czyli wymyślaniu lub opracowywaniu czegoś nowego, wymagają zespołu o zróżnicowanej kompozycji, dzięki której łatwo o różne punkty widzenia i wzajemną inspirację. Takie zespoły jednak stwarzają często problemy. Trudno w nich bowiem o bezkonfliktową koordynację wspólnych działań. Menedżer musi być przygotowany do radzenia sobie z zespołem o zróżnicowanej kompozycji, aby z jednej strony odebrać korzyści w postaci efektywnej i efektownej kreacji, z drugiej zaś strony, aby zapobiec niepotrzebnym konfliktom i dezorganizacji pracy w zespole.

Podejście menedżera do pracy z zespołem kreatywnym o zróżnicowanej kompozycji z konieczności musi być odmienne od współpracy z zespołem w miarę jednorodnym, preferowanym w sytuacji realizowania gotowych planów. Stąd, to co jawi się dobrą praktyką w jednym zespole, nie musi być tak ową w drugim. Dbałość o efekty i dobrą współpracę w różnych zespołach wymaga od menedżera zróżnicowanego podejścia, adekwatnego do indywidualnego rysu danego zespołu. Dokładnie na to wskazuje kierowanie precyzyjne ze swą zasadą dopasowania. Zakorzenia ono nas w rzeczywistości i wskazuje działania, które mogą realnie przynieść nam sukces i spełnienie w pracy menedżera. Kierowanie precyzyjne, z wykorzystaniem zasady dopasowania, ułatwia osiąganie oczekiwanych rezultatów we współpracy z zespołami. Jest dobrym przykładem sytuacji wygrany (menedżer) – wygrany (zespół).

W kolejnych artykułach przybliżamy wybrane praktyki kierowania precyzyjnego na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz organizacyjnym. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy jednocześnie do udziału w szkoleniu ArcyMenedżer, które pozwala zapoznać się z kompletem zasad i praktyk kierowania precyzyjnego we wszelkich ich szczegółach.

Jesteś menedżerem? Chcesz usprawnić swoją pracę?

Jesteś konsultantem lub trenerem biznesu? Szukasz wiedzy pomocnej Twoim klientom?

Weź udział w szkoleniu ArcyMenedżer. Poznaj zasady i praktyki kierowania precyzyjnego.

W trakcie szkolenia omawiamy zasady i demonstrujemy praktyki kierowania precyzyjnego w oparciu o wyniki badań i analiz z wykorzystaniem systemu diagnostycznego Insightful ProfilerTM (iP121). Każdy uczestnik szkolenia ArcyMenedżer zostanie przygotowany do wykorzystania tego systemu w swojej codziennej praktyce kierowania i/lub doradzania w kierowaniu.