Kierowanie precyzyjne. Część czwarta: jak sprawnie wdrażać zmiany w organizacji?

Posted Posted in ArcyMenedżer, Kierowanie precyzyjne

Każda organizacja, podobnie jak każdy współpracownik i każdy zespół, jest sama w sobie „indywidualnością”. Ten unikalny rys organizacji menedżer powinien uwzględnić w swym postępowaniu względem niej, w szczególności, jeśli chce sprawnie wdrożyć zmiany w jej funkcjonowaniu. Kluczowe w tym przypadku jest zwrócenie uwagi na strukturalną gotowość organizacji do zmiany oraz jej tzw. zakres reakcji, szczególnie […]